Ο Elephant Hermes Cadena με τους καλούς φίλους του για να ελέγξει τον κόσμο.